Mateřská škola "Motýlek" p.o.     Broumovská 840/7, 460 01 Liberec 6      IČ:72743221
ID datové schránky: hbxku6d      e-mail: ms.motylek@volny.cz     tel: 485 101 827    mob: 602 364 068

A+ R A-

Platby na školní rok 2021/2022

Školné: 850,- Kč (děti v posledním roce před nástupem do ZŠ neplatí)

Stravné: 800,- Kč, děti s odkladem školní docházky 840,- Kč

číslo účtu: 5451812/0800 – ČS