Mateřská škola "Motýlek" p.o.     Broumovská 840/7, 460 01 Liberec 6      IČ:72743221
ID datové schránky: hbxku6d      e-mail: ms.motylek@volny.cz     tel: 485 101 827    mob: 602 364 068

A+ R A-

Informace k provozu mateřské školy určené k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Na základě rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje bude naše MŠ vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 7 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

 zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 zaměstnanci obecní policie,

 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 zaměstnanci Finanční správy České republiky,

 příslušníky ozbrojených sil,

 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

 zaměstnanci zařízení školního stravování,

 zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

 zaměstnanci České pošty, s. p.

Další informace pro rodiče

Zápisový lístek xls   Zápisový lístek pdf

Vydávání fotografií

Vážení rodiče, z technických důvodů se budou fotografie vydávat u hospodářky školy od 18. do 27.11. 2020

Informace k prázdninovému provozu:

Vážení rodiče, v týdnu od 17.8. bude otevřen pouze Zelený motýlek.

V úterý 18.8. nepoteče voda. Z důvodu zvýšené hygienické náročnosti prosíme rodiče, pokud mohou, aby si ponechali děti doma.
Děkujeme.

3 R ruce – rouška – rozestupy

Prosíme, od čtvrtka 10. 9. 2020 použijte při vstupu do budovy Mateřské školy Motýlek roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest a prosíme, dodržujte pravidlo 3 R ruce – rouška – rozestupy.

Děkujeme za Vaši spolupráci.